Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Seminář: Ukončování projektů v rámci REACT-EU a další aktuality v oblasti EU fondů

Dne 12. října 2023 se uskutečnil online seminář na téma Ukončování projektů v rámci REACT-EU a další aktuality v oblasti EU fondů. 

Na semináři představila Ing. Anna Kreutziger, které je pověřena řízením odboru centrální administrace Centra pro regionální rozvoj, rizika spojená s ukončováním projektů REACT-EU z pohledu zprostředkujícího subjektu.

Pracovníky odboru evropských fondů a investičního rozvoje Ministerstva zdravotnictví ČR byly prezentovány nastavené finanční toky (zejména finanční ukončování projektů v rámci REACT-EU) a dále aktuality v oblasti strukturálních fondů a programu EU4Health.

Všechny prezentace jsou k dispozici ke stažení v příloze.

Soubory ke stažení

URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/node/527