Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

NPO: Vyhlášení výzev 42 a 43 - Kybernetická bezpečnost

npo

Dne 14. listopadu 2023 byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci Národního plánu obnovy:

Výzva č. 42 - Kybernetická bezpečnost – OSS + SPO

a

Výzva č. 43 - Kybernetická bezpečnost – subjekty zdravotní péče

Více informací naleznete zde:

Aktuálně otevřené výzvy - Národní plán obnovy (mvcr.cz)


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/npo-vyhlaseni-vyzev-42-43-kyberneticka-bezpecnost