Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

OPZ+: Revize pokynů k ovládání IS KP21+ a ke komunikaci s technickou podporou a pokynů k vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+

logo

Řídicí orgán OPZ+ zveřejnil revizi pokynů k ovládání IS KP21+ a ke komunikaci s technickou podporou zejména z důvodu úpravy vzhledu některých obrazovek, aktualizace podmínek pro přihlášení do IS KP21+ a změny v plných mocech.

Dále došlo k aktualizaci pokynů k vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+. Revize pokynů souvisí mj. se změnami ve vykazování publicity na projektech a také s úpravami plynoucími z revize pravidel účinné od 1. 10. 2023.

Více informací včetně dokumentů ke stažení naleznete zde: Revize pokynů k ovládání IS KP21+ a ke komunikaci s technickou podporou a pokynů k vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+ - Aktuality OPZ+ - www.esfcr.cz


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/opz-revize-pokynu-k-ovladani-kp21-ke-komunikaci-s-technickou-podporou-pokynu-k-vyplneni