Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

IROP: Revize Formuláře pro vyhodnocení žadatele o podporu z pohledu podniku v obtížích

logo

Řídicí orgán IROP dne 13. 9. 2023 vydal revizi přílohy Závazného stanoviska č. 5 pro IROP v programovém období 2021-2027 – Formuláře pro vyhodnocení žadatele o podporu z pohledu podniku v obtížích.

Důvodem revize Formuláře (nově verze 4 - viz příloha) jsou formální úpravy a upřesnění vztahující se k určení kategorie podniku.


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/irop-revize-formulare-pro-vyhodnoceni-zadatele-o-podporu-z-pohledu-podniku-v-obtizich