Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

IROP: 56. a 57. výzva - posun data zahájení příjmu žádostí o podporu

logo

Řídicí orgán IROP oznámil další revizi 56. a 57. výzvy IROP Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče.

Předmětem revize výzev je posun data zahájení příjmů žádostí o podporu o 1 měsíc na 12. 10. 2023 z důvodu plánované revize Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, které by měly být zveřejněny v polovině září 2023. ŘO IROP ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví bude v pravidlech upřesňovat dobu vzniku lůžek akutní péče/lůžek pro ochranné léčení se střední úrovní dohledu  v návaznosti na vydávaná stanoviska krajů a zdravotních pojišťoven k jejich možnému vzniku.

Bližší informace naleznete zde:

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - 56. výzva IROP - Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče - SC 4.3 (MRR) (mmr.cz)

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - 57. výzva IROP - Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče - SC 4.3 (PR) (mmr.cz)

 


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/irop-56-57-vyzva-posun-data-zahajeni-prijmu-zadosti-o-podporu