Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

REACT-EU: Příklad projektu podpořeného v rámci 102. výzvy

react

Díky výzvě č. 102 Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II. bylo podpořeno 12 projektů přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví s alokací 108,103 mil. Kč. V rámci této výzvy dochází k podpoře infrastruktury krajských hygienických stanic a rozvoji laboratorních kapacit pro PCR testování.

Příkladem projektu, podpořeného v rámci 102. výzvy, je projekt Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze „Modernizace IT infrastruktury v rozsahu pořízení HW, SW, monitorů a přechod na IP telefonii“. Díky realizaci tohoto projektu v hodnotě 4,698 mil. Kč (pozn. jedná se o částku schváleného rozpočtu) dojde k pořízení HW, SW, monitorů a přechod na IP telefonii. Projekt je realizován od ledna 2022 do června 2023.

projekt


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/react-eu-priklad-projektu-podporeneho-v-ramci-102-vyzvy