Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné

logo

Ministerstvo zdravotnictví bylo realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné (Podpora nových služeb). Tento projekt byl dalším ze šesti systémových projektů MZ ČR na podporu Reformy psychiatrické péče. Jeho cílem bylo pilotní ověření služeb multidisciplinárních týmů pro oblast pedopsychiatrie, gerontopsychiatrie, adiktologie, ochranné léčby v mimo nemocničním prostředí a ambulancí s rozšířenou péčí. Projekt implementoval do praxe principy Strategie reformy psychiatrické péče.

Projekt byl k 31. 10. 2022 úspěšně ukončen.


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/podpora-novych-sluzeb-v-peci-o-dusevne-nemocne