Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Provedení energeticky úsporných opatření v budově Ministerstva zdravotnictví

opžp

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu UV955/2016/5 Provedení energeticky úsporných opatření v budově Ministerstva zdravotnictví, Palackého náměstí, Praha, reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006279. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt je zaměřen na provedení energeticky úsporných opatření na památkově chráněné budově Ministerstva zdravotnictví v Praze. V rámci projektu dojde k zateplení částí budovy – stropů v 1. patře a nad 2. suterénem, podlah půdy v 5. a 6. patře, k výměně části osvětlení za úsporné LED žárovky, k výměně i repasi vybraných oken a k výměně tepelného zdroje. Cílem projektu je  dosažení úspory energie a emisí CO2 na budově Ministerstva zdravotnictví.


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/provedeni-energeticky-uspornych-opatreni-v-budove-ministerstva-zdravotnictvi