Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným

opz

Ministerstvo zdravotnictví bylo realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným. Předmětem projektu bylo zavedení multidisciplinárního přístupu jako základní metody práce s duševně nemocnými. Nástrojem byla standardizace tohoto přístupu prostřednictvím vytvoření metodiky.

Projekt byl ukončen k 30. 9. 2022.


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/podpora-zavedeni-multidisciplinarniho-pristupu-k-dusevne-nemocnym