Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti

logo

Ministerstvo zdravotnictví bylo realizátorem projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517,  v rámci Operačního programu Zaměstnanost, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

Projekt vytvořil inovativní národní dobrovolnický program pro poskytovatele zdravotních služeb (PZS), který přispívá ke kvalitě a efektivitě poskytované zdravotní péče. Byly nastaveny a implementovány jednotlivé procesy, které vedli k tomuto cíli. Jednalo se především o speciální vzdělávací program a nastavení vzdělávacích procesů v oblasti koordinace dobrovolnické činnosti, vytvoření pozice koordinátora dobrovolníků ve zdravotnictví v rámci katalogu prací, vytvoření a implementace inovativní Metodiky dobrovolnictví u PZS. V neposlední řadě šlo o nastavení procesů a zásad informovanosti o programu a vytvoření koncepce informačních kampaní v oblasti dobrovolnictví.

Projekt bude k 30. 4. 2023 ukončen.


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/efektivizace-systemu-nemocnicni-pece-v-cr-prostrednictvim-dobrovolnicke-cinnosti