Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

MMR vyhlásilo výzvu č. 102 Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II.

Ministerstvo pro místní rozvoj, jako Řídicí orgán IROP, dne 11. listopadu 2021 vyhlásilo 102. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci prioritní osy 6: REACT-EU.

Bližší informace vč. Specifických pravidel pro žadatele a příjemce naleznete na webových stránkách IROP zde:

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Výzva č. 102 Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II. (mmr.cz)


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/mmr-vyhlasilo-vyzvu-c-102-zvyseni-pripravenosti-subjektu-zapojenych-do-reseni-hrozeb-ii-0