Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 26.3.2021 aktualizovalo avíza výzev ReactEU

Ministerstvo pro místní rozvoj, jako Řídicí orgán IROP, dne 26. března 2021 aktualizovalo Avíza výzev do oblasti zdravotnictví a upřesnilo termín vyhlášení výzev na 2. polovinu dubna 2021 z důvodu probíhajícího připomínkového řízení revize Programového dokumentu IROP s Evropskou komisí (viz níže Avíza připravovaných výzev).

  • Avízo výzvy č. 98 – předmětem aktualizace je zejména upřesnění nastavení podporovaných oborů/pracovišť a upřesnění věcné způsobilosti výdajů, které vzešlo z konzultací v rámci Konzultačního servisu. Změny jsou v Avízu označeny podbarvením.
  • Avízo výzvy č. 99 – předmětem aktualizace je zejména upřesnění nastavení podporovaných oborů/pracovišť, upřesnění požadavku na dokládání smluv se zdravotní pojišťovnou u aktivity „Podpora péče o pacienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje doléčení v lůžkovém zdravotnickém zařízení“ a upřesnění věcné způsobilosti výdajů, které vzešlo z konzultací v rámci Konzultačního servisu. Změny jsou v Avízu označeny podbarvením.
  • Avízo výzvy č. 100 – předmětem aktualizace je zejména upřesnění nastavení podporovaných oborů/pracovišť a upřesnění věcné způsobilosti výdajů, které vzešlo z konzultací v rámci Konzultačního servisu. Změny jsou v Avízu označeny podbarvením.

 

Více informací na webu IROP


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-dne-2632021-aktualizovalo-aviza-vyzev-reacteu