Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

IROP: Ministerstvo pro místní rozvoj skutečně vyhlásilo výzvy na podporu rozvoje a dostupnosti paliativní péče

MMR dne 16. února 2023 vyhlásilo výzvy č. 71 a 72 k předkládání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 -2027. Žádosti o podporu budou moci být podávány od 17. února 2023 do 28. února 2025.

Z pohledu příspěvkových organizací Ministerstva zdravotnictví je zajímavá především aktivita A na podporu modernizace či vybudování zázemí pro konziliární paliativní týmy v nemocnicích. Nižší částkou dotace budou moci být podpořeny již fungující nemocniční paliativní týmy, vyšší dotaci až 1,5 mil. Kč budou moci získat nemocnice, které teprve zajištění této péče plánují.

Podporovány budou ale i aktivity vedoucí ke zvýšení kvality a dostupnosti:

aktivita B - paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta prostřednictvím stávajících nebo nově vznikajících poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče – nové mobilní hospice budou moci být podpořeny ve vybraných krajích - konkrétně v Královehradeckém, Libereckém, Olomouckém, Moravskoslezském a Ústeckém kraji v rámci 71. výzvy, v Plzeňském a Středočeském kraji v rámci 72. výzvy. 

aktivita C - lůžkové paliativní a hospicové péče prostřednictvím stávajících (a v některých případech i nových) poskytovatelů.

Všechny potřebné informace naleznete zde: https://irop.mmr.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/mmr-zajistime-lepsi-regionalni-dostupnost-hospicov


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/irop-ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-skutecne-vyhlasilo-vyzvy-na-podporu-rozvoje