Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

OPZ+ MPSV vyhlásilo výzvu Zkvalitnění zdravotních služeb – zdravotní služby, integrace sociální a zdravotní péče

Ministerstvo práce a sociálních věcí jako řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost plus vyhlásilo dne 30. 1. 2023 výzvu k předkládání žádostí o podporu „Zkvalitnění zdravotních služeb – zdravotní služby, integrace sociální a zdravotní péče“. Jedná se o uzavřenou výzvu pro Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ústav zdravotnických informací a statistiky a Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů a bude otevřena po dobu jednoho roku.

Zkvalitnění zdravotních služeb – zdravotní služby, integrace sociální a zdravotní péče - Přehled výzev - www.esfcr.cz


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/opz-mpsv-vyhlasilo-vyzvu-zkvalitneni-zdravotnich-sluzeb-zdravotni-sluzby-integrace