Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

IROP - vyhlášení výzvy č. 31 a 32 Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče

Dne 29. 11. 2022 vyhlásil řídící orgán IROP tj. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR výzvy č. 31 a 32, které jsou zaměřené na rozvoj a dostupnost zdravotní následné péče.

Více informací vč. dokumentace ke stažení naleznete zde:

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - 31. výzva IROP - Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče - SC 4.3 (MRR) (mmr.cz)

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - 32. výzva IROP - Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče - SC 4.3 (PR) (mmr.cz)


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/irop-vyhlaseni-vyzvy-c-31-32-podpora-rozvoje-dostupnosti-zdravotni-nasledne-pece