Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Institut odpovědného veřejného zadávání

Institut odpovědného veřejného zadávání (dále jen IOVZ) nabízí komplexní vzdělávání pro začátečníky i pokročilé v oblasti odpovědného veřejného zadávání. Semináře probíhají nejen prezenčně, ale také formou webináře a e-learningu. Semináře jsou k dispozici bezplatně jako součást projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“, reg. číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0015727, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Na webových stránkách IOVZ jsou k dispozici také prezentace a záznamy ze seminářů, které se týkají i oblasti zdravotnictví, jedná se např. o seminář: Zdravotnictví a odpovědné zadávání aneb lze odpovědně zadávat i ve zdravotnictví? viz odkaz níže

Zdravotnictví a odpovědné zadávání aneb lze odpovědně zadávat i ve zdravotnictví? (videoseminář) – Institut odpovědného veřejného zadávání (sovz.cz)


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/institut-odpovedneho-verejneho-zadavani