Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Kampaň Antibiotika v rámci projektu Prevence antibiotické rezistence získala zlatou medaili v soutěži IMC Czech Awards 2022

logo szut

Problematika antibiotické rezistence představuje jednu z největších celosvětových zdravotních hrozeb. V České republice v důsledku antibiotické rezistence již dnes umírá více lidí než na následky dopravních nehod a na základě některých predikcí může mít antibiotická rezistence v roce 2050 na svědomí více obětí než rakovina.

K zajištění osvěty a zvýšení povědomí o závažnosti problému odolnosti mikrobů proti antibiotické léčbě infekcí je realizován projekt Státního zdravotního ústavu „Prevence antibiotické rezistence“, který je podpořen grantem z Fondů Evropského hospodářského prostoru 2014–2021 z programu Zdraví. Realizace projektu byla zahájena v listopadu 2021 informační kampaní Antibiotika a následně byl realizován společný průzkum agentur McCann Prague, Remmark a Engage Hill monitorující znalosti naší populace v užívání antibiotik.  

Za důležité zjištění průzkumu lze považovat fakt, že 82 % lidí v ČR už ví, že antibiotika nejsou účinná proti virům. Projekt zároveň nešíří osvětu jenom mezi běžnou populací, ale podporuje lékaře při rozhodovacím procesu, zda u konkrétního pacienta indikovat antibiotika, nebo ne.

Kampaň Antibiotika byla vyhlášena jako nejúspěšnější marketingová kampaň v rámci tuzemské soutěže IMC Czech Awards a získala tak zlatou medaili v kategorii Veřejný zadavatel.

Více informací naleznete zde: Zlatá medaile pro projekt „Antibiotika“ v soutěži IMC Czech Awards 2022 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/kampan-antibiotika-v-ramci-projektu-prevence-antibioticke-rezistence-ziskala-zlatou