Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

UV955/2016 Snížení energetické náročnosti budovy MTZ a dopravy FN Ostrava

Operační program taxonomy
Životní prostředí
Výzva číslo
70
Číslo projektu v ISKP14+
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006321
Název příjemnce
Fakultní nemocnice Ostrava
Celkový rozpočet
16 497 537Kč

URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/projekty-mz/uv9552016-snizeni-energeticke-narocnosti-budovy-mtz-dopravy-fn-ostrava