Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví schválilo 13 žádostí o poskytnutí dotace v Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Komise pro hodnocení žádostí o dotaci z Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb provedla odborné hodnocení a doporučila podpořit všech 13 přijatých žádostí. Devět z nich zcela a zbylé čtyři zčásti. Celková částka dotace na dané projekty činí 11 638 456,00 Kč. Cílem Programu podpory je zajištění pilotního otestování nově připraveného systému inovovaného dobrovolnického programu u poskytovatelů zdravotních služeb. V rámci tohoto pilotního testování bude ověřována podrobná Metodika programu dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních. Pro každého příjemce bude využití této Metodiky programu dobrovolnictví závazné.

 Veškeré náklady spojené s poskytnutím dotace budou hrazeny z projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“. Díky tomuto projektu dojde u řady poskytovatelů zdravotních služeb k vytvoření zcela nové pozice koordinátora dobrovolníků. Tam, kde koordinátor již působí, pomůže projekt s financováním personálních a provozních nákladů na dobrovolnický program.

Na začátku aktuální mimořádné epidemické situace byla většina již fungujících dobrovolnických programů pozastavena. Čím déle situace trvá, tím více se ukazuje důležitost přítomnosti dobrovolníků ve zdravotnictví. Sociální kontakt, rozptýlení a volnočasové aktivity, které dobrovolníci do nemocnic přinášejí, pomáhají pacientům lépe zvládat dobu hospitalizace. Ošetřující personál se tak může koncentrovat na lékařskou péči s vědomím, že je o pacienty ve zmíněných oblastech dobře postaráno.

Nejen poskytnutá dotace bude mít výrazně pozitivní vliv na dobrovolnické programy. Také již zmíněná Metodika velmi přispěje ke zlepšení jejich podmínek. Mimo jiné řeší fungování dobrovolnických programů v mimořádných situacích. Zapojením se do Programu podpory dobrovolnické činnosti budou poskytovatelé zdravotních služeb lépe připraveni a budou tak moci plynule pokračovat s využíváním dobrovolníků v rámci komplexní péče o pacienty jak v nestandardních podmínkách, tak v běžném režimu.

Také veřejnost projevila zájem v této nelehké době pomáhat zdravotníkům a podporovat je v jejich úsilí. Skrze dobrovolnické programy budou moci lidé, po důkladném zaškolení, pomáhat i samotným pacientům.

Seznam žádostí o dotaci, u nichž se navrhuje dotaci poskytnout zcela:

Číslo žádosti - Žadatel - Výše dotace (Kč)

DOB-00064190 - Fakultní Thomayerova nemocnice - 950 000,00 Kč

DOB-00064220 - Psychiatrická nemocnice Bohnice - 949 392,00 Kč

DOB-61383082 - Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha - 842 000,00 Kč

DOB-00843989 - Fakultní nemocnice Ostrava - 950 000,00 Kč

DOB-00064211 - Fakultní nemocnice Bulovka - 918 200,00 Kč

DOB-00064165 - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - 950 000,00 Kč

DOB-00064203 - Fakultní nemocnice v Motole - 950 000,00 Kč

DOB-00098892 - Fakultní nemocnice Olomouc - 947 292,00 Kč

DOB-00090638 - Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace - 830 980,00 Kč

 

Seznam žádostí o dotaci, u nichž se navrhuje dotaci zčásti poskytnout a ve zbytku zamítnout:

Číslo žádosti - Žadatel - Výše dotace (Kč)

DOB-00511951 - Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace - 667 536,00 Kč

DOB-00179906 - Fakultní nemocnice Hradec Králové - 939 056,00 Kč

DOB-00064173 - Fakultní nemocnice Královské Vinohrady - 933 000,00 Kč

DOB-00159816 - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - 811 000,00 Kč

Program podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb je součástí projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517, realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost, který je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/ministerstvo-zdravotnictvi-schvalilo-13-zadosti-o-poskytnuti-dotace-v-programu-podpory