Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

UV955/2016 Snížení energetické náročnosti Thomayerovy nemocnice - Pavilon B4

Datum zveřejnění
Operační program taxonomy
Životní prostředí
Výzva číslo
100
Číslo projektu v ISKP14+
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009354
Název příjemnce
Thomayerova nemocnice
Celkový rozpočet
63 185 595Kč

URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/projekty-mz/uv9552016-snizeni-energeticke-narocnosti-thomayerovy-nemocnice-pavilon-b4