Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Dětské nástavbové obory specializačního vzdělávání

Datum zveřejnění
Operační program taxonomy
Zaměstnanost
Výzva číslo
114
Číslo projektu v ISKP14+
CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_114/0011907
Název příjemnce
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Datum vydání rozhodnutí
Začátek realizace
Konec realizace
Celkový rozpočet
73 679 154Kč

URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/projekty-mz/detske-nastavbove-obory-specializacniho-vzdelavani