Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Byla vyhlášena první výzva na individuální projekty Programu Zdraví z EHP fondů 2014 – 2021, je zaměřena na oblast duševního zdraví dětí a dospívajících

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel Programu Zdraví financovaného z EHP fondů 2014-2021 ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví – Partnerem programu vyhlásilo dne 15. května 2020 výzvu k předkládání žádostí o grant na individuální projekty v oblasti podpory duševního zdraví dětí a dospívajících.

Cílem výzvy je podpořit snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních problémů u dětí a dospívajících, a to pomocí realizace aktivit zaměřených na prevenci, včasný záchyt a diagnostiku, efektivní intervenci u subklinických a klinických forem duševních obtíží u dětí a dospívajících, dále opatření na posilování a systemizaci spolupráce mezi odbornostmi, jež se angažují v péči o duševní zdraví, a aktivit na zvyšování povědomí o problematice duševního zdraví u nezletilých.

Žádosti podávané prostřednictvím Informačního systému CEDR lze předkládat v termínu od 15. 5. 2020 od 9:00 do 31. 7. 2020 do12:00 hod.

Více informací na:

http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-grant-na-individualni-projekty-v-oblasti-podpory-d_19211_8.html


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/byla-vyhlasena-prvni-vyzva-na-individualni-projekty-programu-zdravi-z-ehp-fondu-2014-2021