Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Úprava 75. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu – Deinstitucionalizace psychiatrické péče II.

Dne 30.9.2019 byla ze strany MMR upravena 75. výzva Integrovaného regionálního operačního programu – Deinstitucionalizace psychiatrické péče II. Jedná se o výzvu, v rámci níž lze realizovat investiční projekty CDZ, ambulancí s rozšířenou péči i např. komunitních týmů.

 

Hlavní změny spočívají v těchto bodech:

  • Navýšení rozdělované částky
  • Přidání aktivity „zřizování nových či rekonstrukce stávajících psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic“
  • Posunutí data ukončení příjmu žádostí z 15. 7. 2020 do 15.7.2021
  • Posunutí data ukončení realizace pro projekty podané po 30. 9. 2019 na 30. 6. 2023

 

Bližší informace naleznete na tomto odkazu:

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-75-Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece

 


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/uprava-75-vyzvy-integrovaneho-regionalniho-operacniho-programu-deinstitucionalizace-0