Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Snížení energetické náročnosti budovy Pneumologické kliniky - Fakultní nemocnice Motol, Praha

Datum zveřejnění
Operační program taxonomy
Životní prostředí
Výzva číslo
70
Číslo projektu v ISKP14+
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006707
Název příjemnce
Fakultní nemocnice v Motole
Celkový rozpočet
54 398 252Kč

URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/projekty-mz/snizeni-energeticke-narocnosti-budovy-pneumologicke-kliniky-fakultni-nemocnice-motol