Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno

Operační program taxonomy
Integrovaný regionální operační program
Výzva číslo
10
Číslo projektu v ISKP14+
CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006912
Název příjemnce
Fakultní nemocnice Brno
Datum vydání rozhodnutí
Začátek realizace
Konec realizace
Celkový rozpočet
299 837 741Kč

URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/projekty-mz/zvyseni-kyberneticke-bezpecnosti-ve-fn-brno