Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

IROP: Výzvy č. 97 a 98 zaměřené na Podporu rozvoje a dostupnosti komunitní psychiatrické péče

logo

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které je řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), vyhlásilo dne 29. 5. 2024 výzvu č. 97 Podpora rozvoje a dostupnosti komunitní psychiatrické péče - SC 4.3 (MRR) a výzvu č. 98 Podpora rozvoje a dostupnosti komunitní psychiatrické péče - SC 4.3 (PR).

Obě výzvy jsou zaměřeny na podporu zvýšení kvality a dostupnosti Center duševního zdraví (CDZ) a psychiatrických stacionářů pro děti a/nebo dorost.  Jsou určeny jak pro poskytovatele zdravotních, tak i pro poskytovatele sociálních služeb. Zaměření výzev se liší dle kategorie regionů – 97. výzva je pro projekty na území méně rozvinutých regionů (MRR), 98. výzva je pro projekty na území přechodových regionů (PR).

Více informací k jednotlivým výzvám naleznete zde:

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - 97. výzva IROP - Podpora rozvoje a dostupnosti komunitní psychiatrické péče - SC 4.3 (MRR) (gov.cz)

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - 98. výzva IROP - Podpora rozvoje a dostupnosti komunitní psychiatrické péče - SC 4.3 (PR) (gov.cz)

Seminář pro žadatele 

Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky (dále Centrum) pořádají ve středu 26. 6. 2024 seminář pro žadatele k 97. a 98. výzvě IROP Podpora dostupnosti komunitní psychiatrické péče. Na semináři budou jeho účastníci detailněji seznámeni s parametry výzev, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, postupem pro podání žádosti o podporu v MS2021+ apod., více informací naleznete zde:

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Seminář pro žadatele - 97. a 98. výzva IROP Komunitní psychiatrie - 26. 6. 2024 (gov.cz)


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/irop-vyzvy-c-97-98-zamerene-na-podporu-rozvoje-dostupnosti-komunitni-psychiatricke-pece