Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

IROP: Monitorovací výbor schválil posun termínů vyhlášení výzev na podporu vzniku a modernizace urgentních příjmů

irop

Ministerstvo zdravotnictví v roli odborného gestora specifického cíle 4.3 IROP požádalo Ministerstvo pro místní rozvoj jakožto řídící orgán IROP 2021-2027 o posun termínu vyhlášení výzev č. 103, 104 a 105 Vznik a modernizace urgentních příjmů, a to z důvodu neukončeného legislativního procesu novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), která ukotvuje pravidla pro vydávání oprávnění k urgentním příjmům.

Posun termínů vyhlášení výzev č. 103, 104 a 105 Vznik a modernizace urgentních příjmů na prosinec 2024 a začátku příjmů žádostí na leden 2025 byl schválen Monitorovacím výborem IROP 2021-2027 na jeho nedávném zasedání dne 15. května v Hradci Králové.


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/irop-monitorovaci-vybor-schvalil-posun-terminu-vyhlaseni-vyzev-na-podporu-vzniku