Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

OPZ+: Aktualizace obvyklých cen a mezd/platů

logo

Řídicí orgán informuje, že od 1. května 2024 je aktualizován přehled obvyklých cen a mezd a platů pro komodity a pracovní pozice, které se v projektech podpořených z OPZ+ vyskytují nejčastěji.

Více informací naleznete zde: Obvyklé ceny a mzdy/platy – aktualizace k 1. 5. 2024 - Aktuality OPZ+ - www.esfcr.cz


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/opz-aktualizace-obvyklych-cen-mezdplatu