Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

IROP: revize 71. a 72. výzvy Paliativní péče – doplnění aktivit podpory

logo

Řídicí orgán IROP oznámil revizi textu 71. a 72. výzvy Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče a specifických pravidel.

Předmětem revize je doplnění aktivit podpory o další důležitý pilíř integrované paliativní péče – ambulancí paliativní medicíny a rozvoje komplexní péče umožňujících hlubší integraci paliativní péče.

Do výzev jsou přidány konkrétně aktivity D – Zvýšení kvality a dostupnosti ambulancí paliativní medicíny navázaných na ostatní formy paliativní péče a aktivita E – Zvýšení kvality a dostupnosti komplexní paliativní péče. Projekty do těchto aktivit lze podávat až od účinnosti revize výzvy, která je od 4. dubna 2024, 14.00 hod.

71. výzva IROP: IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - 71. výzva IROP - Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče - SC 4.3 (MRR) (gov.cz)

72. výzva IROP: IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - 72. výzva IROP - Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče - SC 4.3 (PR) (gov.cz)

Více informací zde: IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Revize 71. a 72. výzvy Paliativní péče - doplnění aktivit podpory (gov.cz)


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/irop-revize-71-72-vyzvy-paliativni-pece-doplneni-aktivit-podpory