Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

OPZ+: Vykazování indikátorů týkajících se účastníků v IS KP21+ od 1. 3. 2024

opz

Řídicí orgán OPZ+ (MPSV) vydal informaci, že  je zprovozněno vykazování hodnot indikátorů týkajících se účastníků přímo ve zprávě o realizaci projektu v IS KP21+. Vykazování tímto způsobem je povinné pro všechny projekty sledující indikátory týkající se účastníků, které budou předkládat zprávu o realizaci projektu v termínu počínaje od 1. března 2024.

Postup pro vykázání hodnot je popsán v aktualizovaných Pokynech pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+ pro projekty s přímými a nepřímými náklady nebo s paušálními sazbami anebo v Pokynech pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+ pro projekty s jednotkovými náklady.

Více informací naleznete zde: Revize pravidel a dalších pokynů a vzorů od 1. 3. 2024 - Aktuality OPZ+ - www.esfcr.cz


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/opz-vykazovani-indikatoru-tykajicich-se-ucastniku-v-kp21-od-1-3-2024