Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

NPŽP: Plánovaná výzva "Podpora odstraňování stavebních materiálů s obsahem azbestu"

npžp

V rámci Národního programu Životního prostředí je na druhé čtvrtletí roku 2024 plánovaná výzva „Podpora odstraňování stavebních materiálů s obsahem azbestu“. Financována by měla být odborná likvidace tohoto typu odpadu při rekonstrukci či renovaci staveb. Alokace výzvy je plánována ve výši 100 mil. Kč. Oprávněnými žadateli budou příjemci podpory v rámci projektů OPŽP. Finanční podpora by měla být v rozsahu 60 % výdajů projektu.

Více informací naleznete zde:

Rámec Národního programu Životní prostředí 2024-2026 - NPŽP (narodniprogramzp.cz)


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/npzp-planovana-vyzva-podpora-odstranovani-stavebnich-materialu-s-obsahem-azbestu