Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

OPZ+: Pravidla pro jednotku „Mzdový příspěvek na pracovní místa“ v OPZ+

kogo

Řídicí orgán OPZ+ zveřejnil dokument, jehož cílem je shrnout pravidla způsobilosti pro jednotku „Mzdový příspěvek na pracovní místa“ a upozornit žadatele a příjemce na správnost dokladování dosažených jednotek.

Došlo také k úpravě přehledové tabulky pro dokladování dosažených jednotek. Hlavní změna spočívá v přidání listu pro sledování čerpání poskytnuté veřejné podpory/podpory dle minimis v členění dle jednotlivých podpořených zaměstnavatelů. Příjemci mohou také využít aktualizovaný vzor Potvrzení zaměstnavatele o dobách vyloučených z nároku na příspěvek.

Více informací naleznete zde: Pravidla pro jednotku „Mzdový příspěvek na pracovní místa“ v OPZ+ - Aktuality OPZ+ - www.esfcr.cz


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/opz-pravidla-pro-jednotku-mzdovy-prispevek-na-pracovni-mista-v-opz