Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

IROP: Změny ve vyhlášení a příjmu žádosti u výzev Psychiatrická péče a Paliativní péče

Řídicí orgán IROP oznámil posunutí vyhlášení 56. a 57. výzvy Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče, a to z původního data 16. března 2023 na 29. března 2023. Důvodem je náročnější příprava výzvy z hlediska nastavení odpovídajících kritérií kvality a dostupnosti pro všechny podporované aktivity a dále nastavení odpovídajících parametrů pro vyhodnocení žadatele o podporu z pohledu podniku v obtížích. 
 
Dále oznámil též posunutí příjmu žádostí 71. a 72. výzvy Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče, a to z 15. března 2023  na 30. března 2023.
Důvodem je potřeba úpravy podmínek pro aktivitu B u stávajících poskytovatelů, kteří chtějí z podpory hradit způsobilé výdaje související s přesunem kontaktního pracoviště a dále potřeba aktualizace odpovídajících parametrů pro vyhodnocení žadatele o podporu z pohledu podniku v obtížích, a to ještě před samotným zahájením příjmu žádostí.

Zdroj:

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Změny ve vyhlášení a příjmu žádosti u výzev Psychiatrická péče a Paliativní péče (mmr.cz)


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/irop-zmeny-ve-vyhlaseni-prijmu-zadosti-u-vyzev-psychiatricka-pece-paliativni-pece