Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

IROP: Posun data vyhlášení 78., 79. a 80. výzvy IROP - eHealth

Řídicí orgán IROP oznámil, že bylo posunuto předpokládané datum vyhlášení výzev:

  • 78. výzva IROP - eHealth -SC 1.1 (MRR)
  • 79. výzva IROP - eHealth - SC 1.1 (PR)
  • 80. výzva IROP - eHealth - SC 1.1 (ČR)

Všechny tyto výzvy mají posunuté datum vyhlášení na 31. března 2023. Vzhledem k náročnosti přípravy výzev se jedná o orientační datum vyhlášení. Další informace o nadcházejících výzvách IROP viz odkaz Plánované výzvy.


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/irop-posun-data-vyhlaseni-78-79-80-vyzvy-irop-ehealth