Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

IROP: Harmonogramy výzev na roky 2023 a 2024

Řídicí orgán IROP zveřejnil aktualizaci Harmonogramu výzev IROP 2021-2027 na rok 2023 a Harmonogram výzev IROP 2021-2027 na rok 2024 oba k 1. březnu 2023. Oba dokumenty byly projednány Monitorovacím výborem IROP 2021-2027.

Rámcově dochází k posunům vyhlášení výzev, a to v návaznosti na chystanou revizi Metodického pokynu výzvy, hodnocení a výběr projektů v období 2021–2027 (povinnost zahajovat příjem žádostí s odstupem od samotného vyhlášení výzvy) a častých požadavků žadatelů na posun vyhlášení výzev z hlediska jejich kapacit a dobíhání IROP 2014–2020 v roce 2023. Rovněž byly některé výzvy odsunuty vzhledem k jejich složitému nastavování a zacílení, které musí být řádně projednáno s partnery na pracovních týmech.

Harmonogramy výzev naleznete zde:

Harmonogramy výzev IROP 2021-2027
 


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/irop-harmonogramy-vyzev-na-roky-2023-2024