Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

REACT-EU: Příklad projektu podpořeného v rámci 100. výzvy

Termocyklér CFX Opus 96

Díky výzvě č. 100 Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb bylo podpořeno celkem 25 projektů s alokací 1,269 mld. Kč, z toho 11 projektů přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví s alokací 610,268 mil. Kč. V rámci této výzvy dochází k podpoře laboratorních kapacit nemocnic a rozvoj infektologických pracovišť všeobecných nemocnic.

Příkladem projektu, podpořeného v rámci 100. výzvy, je projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny „Rozvoj diagnostických laboratorních kapacit ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně pro účinný boj s pandemickými hrozbami“. Díky realizaci tohoto projektu v hodnotě 59,8 mil. Kč (pozn. jedná se o částku schváleného rozpočtu) dojde k pořízení nového přístrojového vybavení jako jsou sterilizátory, myčky, inkubátory a termostaty atd. Projekt je realizován od února 2020 do prosince 2023.

Pozn. na fotografii je pořízený přístroj Termocyklér CFX Opus 96.


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/node/429