Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejní 16. února 2023 výzvy na podporu rozvoje a dostupnosti paliativní péče

MMR plánuje vyhlásit výzvy č. 71 a 72 k předkládání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 -2027. Podporovány budou aktivy vedoucí ke zvýšení kvality a dostupnosti

  1. péče poskytované konziliárními paliativní týmy v nemocnicích – podpořeny budou stávající i nové týmy  
  2. paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta prostřednictvím stávajících nebo nově vznikajících poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče – nové mobilní hospice budou moci být podpořeny ve vybraných regionech. 
  3. lůžkové paliativní a hospicové péče prostřednictvím stávajících (a v některých případech i nových) poskytovatelů

Výzvy by měly být vyhlášeny 16. 2. 2023 a hned na 17. 2. 2023 je neplánován on-line seminář pro zájemce. Více informací naleznete zde:  IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Pozvánka na seminář pro žadatele k 71. a 72. výzvě IROP Paliativní péče - 17. 2. 2023 (mmr.cz).

Výzvy jsou rozděleny dle regionů, není ale umožněno financování projektů realizovaných v hl. městě Praze.

Financovány budou primárně investiční výdaje (např. stavby, přístroje, pomůcky, automobily apod). Konkrétní podmínky podpory - kdo přesně může žádat, jaké výdaje lze financovat, max. výše dotace, spolufinancování apod. - budou zveřejněny ZDE u dané výzvy.


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-zverejni-16-unora-2023-vyzvy-na-podporu-rozvoje-dostupnosti