Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

IROP: MMR reaguje na současnou situaci na trhu úpravou Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek v rámci IROP 2014 – 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 26. ledna 2023 vydalo Závazné stanovisko Řídicího orgánu IROP č. 34, kterým reaguje na současnou situaci na trhu, kdy vzhledem k enormnímu nárůstu cen energie, nepředvídatelnému pohybu cen stavebních materiálů, růstu cen dalších komodit a s tím souvisejícímu vysokému nárůstu inflace, není často reálné splnit veřejnou zakázku za cenu, za niž byla původně dodavatelem získána.

Změna pravidel by měla pomoci zejména projektům realizovaným v rámci nástroje REACT-EU.

Nově je upravena oblast vyhrazených změn závazku ze smlouvy. Konkrétní úpravy se dotkly bodů Metodického pokynu:

  • 6.4.13
  • 7.2.1 písmeno m)
  • 9.2.6 (původní bod 9.2.6)

Příslušné dokumenty naleznete na:

https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/zavazne-stanovisko-c-34-ro-irop-metodicky-pokyn-vz


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/aktualne/irop-mmr-reaguje-na-soucasnou-situaci-na-trhu-upravou-metodickeho-pokynu-pro-oblast