Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Seminář: Realizace projektů v rámci REACT-EU

Dne 30. listopadu 2022 se uskutečnil online seminář na téma Realizace projektů v rámci REACT-EU. Na semináři byly Mgr. Kateřinou Dimitrovovou, vedoucí projektové kanceláře MZ, představeny aktuality v rámci programového období 2021+ a dále Ing. Věrou Galuszkovou, vedoucí oddělení financování a administrace projektů, bylo nastíněno finanční řízení projektů zejména s ohledem na procesy konce kalendářního roku 2022 a počátku roku 2023.

Následně na ně navázali hosté z Centra pro regionální rozvoj, kteří prezentovali procesy administrace zpráv o realizaci, žádostí o platbu a změn a dále základní rámec kontrol veřejných zakázek.

Veškeré prezentace jsou součástí přílohy č. 1.

Školení bylo součásti projektu „Zajištění administrativních kapacit MZ ČR pro REACT-EU“ CZ.06.7.127/0.0/0.0/21_126/0017003, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/node/411