Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

OP ŽP - nové programové období, NPO, Modernizační fond

Dne 28. června 2022 se uskutečnil online seminář na téma OP ŽP - nové programové období, NPO, Modernizační fond. Na semináři byl Ing. Kateřinou Nečasovou, vedoucí oddělení kontroly a koordinace projektů, představen pokrok v rámci Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 -2020 v resortu zdravotnictví. Dále na ni navázala Mgr. Kateřina Dimitrovová, vedoucí oddělení projektového řízení, která prezentovala Aktuální vývoj v rámci programového období 2021+. Dalším přednášejícím byl host Ing. Bohdan Polák, ředitel odboru realizace velkých projektů ze Státního fondu životního prostředí, který účastníky semináře informoval o Aktuální nabídce dotací se zaměřením na energetické úspory, dopravu a využití OZE.

Všechny prezentace jsou k dispozici ke stažení v přílohách.

Školení bylo součásti projektu Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0003715).


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/node/382