Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Evaluační zprávy v rámci projektu Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví nechalo v rámci projektu Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0003715) zpracovat externí evaluaci projektu. Evaluaci projektu zpracoval dodavatel Inboox CZ, s.r.o., se kterým byla dne 23.6.2020 podepsána smlouva. Finální verze závěrečné evaluační zprávy byla Ministerstvem zdravotnictví akceptována dne 11. listopadu 2021. Výstupem evaluace byla 4 doporučení (zaměřit školení pro PO MZd na praktické znalosti a dovednosti potřebné pro řízení projektů, provést revizi webových stránek (zejména grafické úpravy), vytvořit možnost sdílet mezi PO MZd zkušenosti (formou fóra na webových stránkách), v rámci metodiky vytvořit kapitolu „nejčastější otázky“ a uvést kontaktní osoby). Relevantní doporučení budou Ministerstvem zdravotnictví postupně realizována. V příloze jsou k dispozici vstupní, průběžná a závěrečná evaluační zpráva.

Soubory ke stažení

URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/node/370