Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Seminář na téma Veřejné zakázky ve zdravotnictví

Dne 28. dubna 2022 se uskutečnil online seminář na téma Veřejné zakázky ve zdravotnictví. Na semináři byl Ing. Veronikou Kvasničkovou, metodičkou projektové kanceláře MZ, představen Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027, její prezentace tvoří přílohu č. 1.

Následně na ni navázal host Mgr. Michal Čermák, který seznámil účastníky školení s veřejnými zakázkami ve zdravotnictví (např. oblast předběžných tržních konzultací, stanovení předpokládané hodnoty, stanovení předmětu plnění, posuzování nabídek). Prezentace Mgr. Michala Čermáka tvoří přílohu č. 2.

Školení bylo součásti projektu Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0003715).


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/node/365