Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Seminář na téma Aktuality v oblasti strukturálních fondů, nový příkaz ministra pro realizaci projektů PO MZ a EU4Health

Dne 5. dubna 2022 se uskutečnil online seminář na téma Aktuality v oblasti strukturálních fondů, nový příkaz ministra pro realizaci projektů PO MZ a EU4Health. Na semináři byl Ing. Petrou Bočkovou prezentován program EU4Health, dále byl Mgr. Kateřinou Dimitrovovou, vedoucí projektové kanceláře MZ, představen aktuální vývoj v rámci programového období 2021+  a nový příkaz ministra č. 11/2022 Postup pro předkládání, realizaci a administraci projektů přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví financovaných ze zdrojů Evropské unie a finančních mechanismů a závěrem Ing. Věra Galuszková informovala účastníky semináře o financování projektů PO MZ v roce 2022.

Všechny prezentace tvoří přílohu č. 1. Odpovědi na dotazy, které byly vzneseny v průběhu semináře, tvoří přílohu č. 2.

Školení bylo součásti projektu Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0003715).


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/node/358