Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Příkaz ministra č. 11/2022 Postup pro předkládání, realizaci a administraci projektů přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví financovaných ze zdrojů Evropské unie a finančních mechanismů


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/node/354