Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Seminář na téma Aktuality v oblasti strukturálních fondů (programové období 2021+, Národní plán obnovy a REACT-EU)

Dne 22. listopadu 2021 se uskutečnil online seminář na téma Aktuality v oblasti strukturálních fondů (programové období 2021+, Národní plán obnovy a REACT-EU). 

Na semináři byla pracovníky odboru evropských fondů a investičního rozvoje Ministerstva zdravotnictví představena témata: Možnosti financování projektů v oblasti zdravotnictví, dále byly představeny operačních programy: IROP II., OPZ+, Operační program životní prostředí pro období 2021+, Modernizační fond, Národní plán obnovy, EUforHealth, REACT-EU.

Všechny prezentace jsou součástí přílohy č. 1.

Školení bylo součásti projektu Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0003715).

Soubory ke stažení

URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/node/338