Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR

Adresa

Rychlý kontakt

  Projektová kancelář
Ministerstva zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
  +420 224 971 111   projektova.kancelar@mzcr.cz

Další kontaktní informace


URL adresa: https://projektovakancelar.mzcr.cz/node/117